Category

KRAJOZNAWCZA

Fotografie przedstawiające miejsca w kraju, regionie, nie tylko w Polsce ale i poza nią/ Photographs showing places in the country, region, not only in Poland but also outside it