Fotografie Zbyszka Gradowskiego

oto niektóre, z różnych okresów, o różnej tematyce